top of page
Про бібліотеку : Welcome
Open Notebook

 МТЕФК-БІБЛІОТЕКА

Книги – кораблі думки, які плавають хвилями часу і несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління.

Бекон Ф.

Про бібліотеку : What's New
Про бібліотеку : Collections
BD-121-Pongee-1.jpg

Правила користування бібліотекою

1.Загальні положення

        1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України.

        1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси коледжу.

        1.3. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

        1.4. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Права та обов’язки користувачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

        2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, викладацький склад та працівники структурних підрозділів навчального закладу. Користувачі інших навчальних закладів обслуговуються лише в читальній залі.

        2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі та в читальному залі; користуватись усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в заходах, що їх проводить бібліотека.

         2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток або паспорт.

         2.4. На підставі поданих документів заповнюється  читацький формуляр.

          2.5. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.

          2.6. Навчальна література  видається на абонементі на семестр або  на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

bottom of page